Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 

BANGKOK TRAINING

บางกอกเทรนนิ่ง

     บริษัทบางกอกเทรนนิ่ง จำกัด เรายินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจของท่าน ด้านเพิ่มผลผลิต ด้านการพัฒนาบุคลากร มีระบบการฝึกอบรมที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับ องค์กรท่านด้วยธุรกิจบริการที่ครบวงจร ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายของท่านได้ตรงประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมให้บริการด้วยความจริงใจ เปี่ยมด้วยมิตรไมตรี นอกเหนือจากความรวดเร็ว
และแม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยีและบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ตรงแต่ละ
สายงาน

      ด้วยความพร้อมและมาตรฐานการบริการที่เหนือความคาดหมายเพื่อให้ลูกค้า
ได้รับการบริการที่ดีกว่า 

โครงการให้คำปรึษาด้านบุคคล

จัดทำโครงสร้างองค์กร
จัดทำโครงสร้างค่าจ้าง – เงินเดือน
การจัดทำ Job Description
การประเมินผลงาน
กิจกรรม 5 ส
การเขียนระเบียบข้อบังคับการทำงาน
รับปรึกษาปัญหาแรงงาน
การแก้ข้อร้องเรียน

 

โครงการเพิ่มผลผลิต

หลักการและเหตุผล

       เนื่องจากสภาพปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่าการจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้น
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน เครื่องจักร อุปกรณ์  วัตถุดิบ 
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ จะทำอย่างไรที่จะเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงาน
ลดต้นทุน  การผลิตให้ต่ำ ลดการสูญเสียของที่ไม่จำเป็น ถ้าทำได้นั่นก็หมายถึงว่า ผลกำไร
ย่อมมีมากขึ้นอย่างแน่นอน
       โครงการเพิ่มผลผลิต ก็เป็นโครงการหนึ่งที่องค์กรต่างๆให้ความสนใจ และนิยมนำ
โครงการนี้ มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และปรับให้เหมาะสมแต่ละองค์กร
ซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยดี

                วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของการเพิ่มผลผลิต ให้ทุกคนทุกระดับทราบและ
มีส่วนร่วม
2.เพื่อให้องค์กร มีการปรับปรุงขบวนการ และนำมาดำเนินการอย่างเป็นระบบ
3.เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรวมถึงผู้บริหาร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความ
สูญเสียทุกรูปแบบ เพิ่มคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตในงาน
4.เพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มพนักงาน
5.เพื่อให้การบริหารกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการเพิ่มผลผลิตสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
และเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

 

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007