Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 

 โรงเรียนบางกอกโยคะ 
สร้างคุณให้เป็นครูโยคะอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรมาตรฐาน 200 ช.ม ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  สร้างความมั่นใจ พิสูจน์ได้ถึงความสำเร็จในคุณภาพของหลักสูตร สร้างความสำเร็จให้กับครูโยคะอย่างมืออาชีพที่จบจากสถาบันของเรามาแล้วหลายรุ่น

หลักสูตรครูโยคะมืออาชีพ  200 ช.ม 

โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบพิเศษ ซึ่งนำศาสตร์แห่งโยคะตามปรัชญาอินเดียดั่งเดิม  มาผสมผสานให้เข้ากันกับปรัชญาชีวิต สนองตอบรูปแบบการฝึกโยคะสมัยใหม่ 
สร้างมูลค่าเพิ่มแด่ครูโยคะร่วมสมัยให้เก่ง มีคุณภาพ สอนอย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างงดงาม


เหตุผลที่ทำไมคุณต้องเลือกเรียนกับโรงเรียนบางกอกโยคะ ?

1  เพราะเราคือสถาบันคุณภาพด้านการสอนศาสตร์แห่งโยคะอย่างลึกซึ้ง  โดยมีอาจารย์ผู้อำนวยการสอนในหลักสูตรที่เชี่ี่ยวชาญ  ลุ่มลึก ชำนาญการด้านโยคะ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน การันตีคุณภาพด้วยประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร
จากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั่วโลก สามารถจัดทำหลักสูตรครูโยคะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2  หลักสูตรครูโยคะ  ถูกดีไซน์เป็นพิเศษ อย่างแตกต่างจากที่อื่น ที่เปี่ยมคุณภาพ 
เติมเต็มความรู้  สร้างมาตรฐานคุณภาพให้กับครูโยคะ  ทั้งภาคทฤษฏี  ภาคปฏิบัติเชิงลึก
มีการฝึกสอนจริงภาคสนาม รวมถึงเทคนิคการสอน และความสามารถในการจัดโปรแกรม
การสอน ให้กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างอย่างเหมาะสม  สอนอย่างมั่นใจ  เข้าใจ  เข้าถึง รู้ลึก  รู้จริง

3 เมื่อจบหลักสูตร  สามารถสอนได้จริงอย่างภาคภูมิ  มั่นใจ  ซึ่งสตูดิโอโยคะชั้นนำหลายแห่ง
ในปัจจุบัน ต่างให้การยอมรับ และไว้วางใจเลือกครูจากสถาบันบางกอกโยคะเป็นผูสอนให้กับสมาชิก
ทางสถาบันพร้อมสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อความสำเร็จ  การวางแผนธุรกิจ  การช่วยเลือทางด้าน ประชาสัมพันธ์   โดยให้การปรึกษาและวางแผนอย่างมืออาชีพ  และพร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพครูโยคะ /การเปิดสตูดิโอโยคะแก่ผู้เรียน

4  มีงานรองรับเมื่อจบหลักสูตร  เนื่องจากสถาบันบางกอกโยคะ มีเครือข่าย  สายสัมพันธ์ที่มากมาย  ตลอดจนได้รับความไว้วางใจในคุณภาพ จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบหลักสูตร  คุณจะได้งานที่แน่นอน

คุณจะได้อะไรในหลักสูตรครูโยคะ 200  ช.ม

ความเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพ และบุคลิกภาพ  คุณจะเป็นครูโยคะที่มีท่วงท่าอันสง่างาม  บุคลิกภาพดี เป็นภาพลักษ์แห่งครูโยคะที่ดี ที่ผู้ฝึกชื่นชมและประทับใจ

เป็นครูโยคะที่สอนเก่งมั่นใจ เข้าใจโยคะอย่างถูกต้องทั้งภาคทฤษฏี และปฏบัติ สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึก   รู้จริง  ทำให้ผู้ฝึกมีคุณภาพกาย จิต  และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามารถออกแบบการสอนโยคะที่เหมาะสมกับผู้เรียน ได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการสังเกตผู้เรียน สามารถจัดระเบียบ  ท่วงท่าโยคะให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ลดการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพการฝึกของผู้เรียนได้อย่างอย่างต่อเนื่อง

สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ - สรีระวิทยาโยคะ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้

มีภาวะผู้นำ  กล้าแสดงออก มั่นใจ ในการแนะนำและสอนโยคะหน้าชั้นเรียน ด้วยลีลาที่สง่างาม น้ำเสียงอันทรงพลัง

มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวก ที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดเการเปิดโลกทัศน์ สร้างวิถีแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิต

รู้หลักในการบริหารจัดการตลาดและดำเนินธุรกิจการเปิดสตูดิโอโยคะ และเทคนิคการหางานเป็นครูสอนโยคะ

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพอันทรงเกียรติ  ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิมั่นใจ

รายละเอียดและโปรแกรมคุณภาพสู่ความเป็นครูโยคะมืออาชีพ

การเรียนภาคทฤษฏี

1 กายวิภาคศาสตร์ – สรีระวิทยา สำหรับครูโยคะ

คุณจะได้รับการถ่ายทอดเรื่อง Anatomy   จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะการสอนมืออาชีพ ที่ได้ทั้งสาระ  ความสนุก และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2  ปรัชญาโยคะอินเดีย   กำเนิดโยคะ  ประวัติความเป็นมา ข้อมูลโยคะทั้งอดีตและปัจจุบัน  โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึก ระหว่างโยคะดั่งเดิมกับโยคะสมัยใหม่  วิถีแห่งโยคะตามความเชื่อ  ความศรัทธรา และอารยธรรมอินเดียที่มีที่มาที่ไปอย่างเป็นหตุผล

3  อายุรเวทอินเดียสำหรับครูโยคะ  โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ

ทำให้ครูโยคะเห็นคุณค่าในการดำรงชีวิตที่สมดุล  เรียนรู้เรื่องธาตุต่าง ๆ เพื่อปรับวิถีการกิน การอยู่และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ยั่งยืน  สุขภาพดี

4  ภาษาสันสกฤตสำหรับครูโยคะ  ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจสร้างครูโยคะให้มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธรา

5  เทคนิคการสอน  การถ่ายทอด และการปฏิบัติตัว เพื่อเป็นครูโยคะที่ประสบความสำเร็จ

การเรียนภาคปฏิบัติ

1 เจาะลึกในท่าอาสนะและเทคนิคการสอนโยคะ ใน 4 รูปแบบหลักอย่างลึกซึ้ง

- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนวศิวะนันทะ หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนว อัษฏางคโยคะ ไอเยนคาร์
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว วินยาสะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว หยิน โยคะ

2   การฝึกท่าสุริยะนมัสการรูปแบบดั่งเดิมและสมัยใหม่แบบประยุกต์ 5 รูปแบบ

3   การหายใจแบบโยคี

-  ปราณายามะ  8 แบบ, อนุโลมะ-วิโลมะ การหายใจอย่างโยคีสมบูรณ์แบบ
-  การฝึกสมาธิ  ,การกำหนดจิต,ภาวนา  ,การสวดมันตรา
-  การผ่อนคลายอย่างลึก 

4   การล้างพิษแบบโยคี (กิริยา),  การปรับสมดุลด้วย มุทรา – พันธะ

5 ศาสตร์การสอน   โยคะบำบัด โยคะสมาธิ  โยคะนิทรา โยคะเด็ก ผู้สูงวัย สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย

6 เทคนิคการเป็นครูโยคะมืออาชีพ

 1. การนำเสนออย่างมืออาชีพ 

 2. เทคนิคการออกแบบโปรเกรมการสอนโยคะให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม

 3. การจัดท่วงท่าและระเบียบร่างกายให้กับผู้ฝึกอย่างถูกต้อง

 4. การส่งพลังปราณให้สมาชิกเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

 5. เทคนิคการจัดท่าเชื่อมต่ออย่งลงตัวและได้รับประโยชน์สูงสุด

 6. การประยุกต์ท่าอาสนะและการพลิกแพลงท่า

 7. เทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อประกอบการหายใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายสำหรับท่าโยคะในฝัน

 8. การออกแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน ที่มีข้อจำกัดหรือปัญหาสุขภาพ

 9. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 10. การใช้ภาษาพูดอันทรงพลังในการสอนโยคะ

 11. การฝึกสอนจริงภาคสนาม

 12. การทบทวนท่าและผลัดกันสอนจริงในคลาสฝึก

 13. การวิเคราะห์ข้อดี,ข้อด้อย ,สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการสอนของครูฝึกใหม่ให้เป็นมืออาชีพ

 14. การวิเคราะกรณีศึกษาของผู้ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของครูโยคะ

 15. เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจโยคะ

 16. การเขียนใบสมัคร ,การแนะนำตัว และเทคนิคการสมัครงานในสตูดิโอโยคะ

 17. การเปิดสตูดิโอโยคะ ,การทำการตลาดที่ประสบควมสำเร็จ

 

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะจากกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
 
 
 

 

 

สนใจสมัครเรียนหลักสูตรครูโยคะวันนี้ที่
โรงเรียนบางกอกโยคะ 
โทรศัพท์ 081-485-1319 , 081-826-8147 ,
02-634-4200 FAX.02-266-7963

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007