Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

ประวัติวิทยากร
อาจารย์สมบูรณ์  กิจพ่อค้า
Senior Consultant and Instructor

 การศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา เทคโนโลยีการผลิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทั่วไป (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

 • Thai Cold Rolled Steel Sheet       วิศวกรระบบบริหารคุณภาพ
 • TIK Manufacturing                          Quality Management Representative                                                            (QMR)
                                                           Environmental Management
                                                           Representative (EMR)
 • ACEE Management
  International                                    Senior Consultant and Instructor

หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม;

 • อนุกรมมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
 • Lead Auditor ISO 9000 Certified from IRCA: England
 • QS 9000
 • Lead Auditor ISO 14000 Certified from IRCA: England
 • ISO / TS 16949
 • Quality Management Improvement
  - Train the trainer
  - 7 QC tools, New 7 QC tools and QCC Implementation
  - MUDA Control (MURI, MURA, MUDA)
  - 5S, Kaizen, Cost Reduction
  - POKA POKE and 7 Wastes
  - Supervisor Skills

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา และวิทยากรฝึกอบรม:

ภาครัฐ

 • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  ศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักงานประกันสังคม
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
 • กรมสรรพากร
 • สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
 • งานบริการผ้า โรงพยาบาลศิริราช

ภาคเอกชน

 • Armstrong Mechanical Component Co., Ltd.
 • Asahitec Metal (Thailand) Co., Ltd.
 • Bangkok Place Co., Ltd.
 • Denka Kogyo Co., Ltd.
 • Hino Motors Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
 • Hoya Glass Disk (Thailand) Co., Ltd.
 • Intelligent Solution Management Co., Ltd. (ISM)
 • Keihin (Thailand) Co., Ltd.
 • Leschaco Co., Ltd.
 • Lohakij Metal Work Co., Ltd.
 • Nation Finance Service
 • Meyer Industries Co., Ltd.
 • Nippo Mechatronic Part (Thailand) Co., Ltd.
 • Sahaviriya Industries Public Co., Ltd.
 • Saga Fastener (Thailand) Co., Ltd.
 • Siam Denso Manufacturing Co., Ltd. (SDM)
 • Siam KYO SAN DENSO Co., Ltd. (SKD)
 • Sritong Electro chemical Co., Ltd.
 • Thai Arrow product Co., Ltd.
 • Thai Cold Rolled Steel Sheet Plc.
 • Thasco Chemical Co., Ltd.
 • TIK Manufacturing Co., Ltd.
 • T.S. Intertec Co., Ltd.
 • United Broadcasting Corporation Plc. (UBC)
 • Warrant Engineering Co., Ltd.
 • Yarnapund Public Co., Ltd.
 • Bestex (Thailand)  Co.,  Ltd.
 • DaimlerChrysler Manufacturing (Thailand) Limited
 • บริษัท  ไทยซัมมิท  แหลมฉบัง โอโตพาร์ท  จำกัด
 • บริษัท  โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  จำกัด
 • บมจ.  ไทยนามพลาสติกส์
 • บริษัท  เดอะเครนระยอง  จำกัด  
 • ธนาคาร ธนชาต  จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท  ฟาบริเนท  จำกัด
 • บริษัท  ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี  จำกัด
 • บริษัท เชอวาล อิเล็คโทรนิค เอ็นโคลสเซอร์ จำกัด
 • บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท สิงค์-เอสพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลสมิติเวช
 • บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มากอตโต จำกัด
 • Etc.

ตัวอย่างหัวข้อการบรรยาย  :

 • ISO 9001:2000 Internal Audit Process Approach
 • ISO 14001:2004 requirement & Implementation
 • ISO 14001 Executive Overview
 • ISO/TS 16949:2002 Requirement
 • ISO/TS 16949:2002 Consultant Project
 • POKA  YOKE
 • Why-Why Analysis
 • Statistical Process Control
 • Suggestion
 • 3 GEN
 • เทคนิคการลดต้นทุนโดยทุกคนมีส่วนร่วม
 • QC Story
 • ระบบป้องกันความผิดพลาด
 • MSA
 • Advanced Product Quality Planning (APQP)
 • Quality Awareness
 • การขจัดความสูญเปล่า
 • ฯลฯ

โครงการที่ปรึกษา ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 หรือ ISO/TS 16949:2002 ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้ .

ISO 9001:2000

 • ISO 9001:2000 Introduction & Implementation
 • How to write QMS documentation
 • ISO 9001:2000 Internal Auditing
 • Quality Awareness for Operator and Supervisor

ISO/TS 16949:2002

 • ISO/TS 16949:2002 Introduction & Implementation
 • ISO/TS 16949:2002 Internal Auditing by Process Approach
 • SPC, APQP, FMEA, MSA, PPA

ISO 14000:2004

 • ISO 14001 Understanding and Implementation
 • Identify Environment Aspect & Thai Environmental Laws
 • Key Performance Indicator for EMS                                                  
 • ISO 14001 Internal Audit             

   

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007