Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

ประวัติวิทยากร
อาจารย์สุพจน์   ธาราภรณ์ศิลป์
Mr.SUPOJ   TARAPONSEN
             


การศึกษา
             ปริญญาตรี        พาณิชยศาสตร์บัณฑิต  (  การบริหารงานบุคคล )
             ปริญญาโท        พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต 
                                        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
              สถานศึกษา       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมและดูแลงานด้านอื่น
            ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้าน  การบริหารงานบุคคล 
            การพัฒนาทีมงาน การแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์กร

ประสบการณ์การทำงาน
            - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
            - ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรบินสัน ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จำกัด

การบรรยายที่ถนัดและสนใจ
           - จิตวิทยาการบริหาร       
           - การนำเสนอ                      
           - WALK  RALLY
           -การบริการ
           - การทำงานเป็นทีม        
           - เทคนิคการเป็นวิทยากร  
           - การสั่งงาน / มอบหมาย  
           -การสอนงาน
           - ภาวะผู้นำ                          
           - การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
           - การพัฒนาองค์กร  ฯลฯ

*********************************

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007