Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

ประวัติวิทยากร
นายฉัฐกร   ชูเกียรต

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วท.บ.
M.A. (Development Administration)
M.Sc. (Food Technology)

ประวัติการทำงาน
- นักวิชาการสาธาณสุข ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์เครือข่ายสุขภาพ
  จังหวัดนครราชสีมา 2540- ปัจจุบัน
- นักวิชาการสาธาณสุข
- หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรจังหวัด นครราชสีมา 2544 - ปัจจุบัน
- เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการให้กับ บริษัทซิงเถียนประเทศไทยจำกัด
   2534 - 2536
- เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการให้กับบริษัทเบทส์ไฟร์ประเทศ ไทยจำกัด 2536 - 2540
- เป็นที่ ปรึกษาฝ่ายวิชาการและบริหารบุคคลให้กับไบโอติคจำกัด 2540 - 2545
- เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและบริหารบุคคลให้กับ
  บริษัทเพรสสิเด็นท์เกรนพรอดักท์ จำกัด 2540 – ปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษ

- เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม OD ทั้งภาครัฐและเอกชน
- เป็นวิทยากรรับเชิญทั้งหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน

วิชาที่ถนัดและรับเชิญประจำ
- การบริหาร องค์กร
- การบริหารเวลา
- การคิด เชิงกลยุทธ์
- PR Image- การทำงานเป็นทีม การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงบวก
- การพัฒนา Competency
- การคิดเชิง วิเคราะห์
- การคิดเชิง ระบบ

- การบริหารความขัดแย้ง

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007